Bato Moder Gayau- Music Track Nepali Film ‘Bindaas’ Song MP3 Download

Like Our Fan Page:- www.facebook.com/freenepalisong
Get Complete & Updated Latest New Nepali MP3 Song:- www.freenepalisong.com
Get Complete & Updated Latest New Nepali HD Video:- www.newnepalisong.com
Email Address:- freenepalisongdotcom@gmail.com or freenepalisong@gmail.com

Like Our Fan Page:- www.facebook.com/freenepalisong
Get Complete & Updated Latest New Nepali MP3 Song:- www.freenepalisong.com
Get Complete & Updated Latest New Nepali HD Video:- www.newnepalisong.com
Email Address:- freenepalisongdotcom@gmail.com or freenepalisong@gmail.com

Comment

1 Comment

  1. Nischal Tmg

    धन्याबाद।।। हजुर लाई प्रमोद खरेलको गित हरुको पनि track हरु भए upload गर्नुहोस न plesse……thank you नेपालि गितहरु सुन्नुहोस पेज चलाउनु हुने एडमेन ज्यु लाई।।।।